Zastaralni rok za pedofilijo z 20 na 90 let

Eden glavnih problemov žrtev spolnega nasilja so kratki zastaralni roki. Zločinsko dejanje namreč zastara že po 20 letih, čeprav velika večina zlorab nikoli ni razkritih, od razkritih pa se jih veliko večino odkrije več kot 20 let po zločinu. Strokovnjaki poudrajajo, da je to narava spolnih zločinov, posebej pedofilije, kjer žrtve niso sposobne spregovoriti nit po desetletjih. Večina celo nikoli.

Poslanci Nove Slovenije so zato vložili spremembo kazenskega zakonika, da kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ne bi nikoli zastarala. Na javni razpravi se je pokazalo, da organizacije, ki se ukvarjajo z žrtvami spolnih zlorab, močno podpirajo naš namen.

Parlamentarni odbor

Na drugi obravnavi predloga zakona na parlamentarnem odboru za pravosodje  je predsednik NSi Matej Tonin pojasnil: »Psihologi in strokovna javnost opozarjajo, da so osebe, ki so doživele spolno zlorabo, s to travmo doživljenjsko zaznamovane. Zato moramo kot država narediti vse, da se spolne zlorabe preprečuje, žrtvam pa ustrezno pomaga. Predlog NSi gre prav v to smer.«

Poleg tega je dejal tudi, da kazenskega zakonika v skladu z načeli pravosodne stroke ne spreminjamo na vrat na nos: »Spremembe Kazenskega zakonika se niso zgodile čez noč. Šlo je za veliko pogovorov z različnimi organizacijami, žrtvami spolnih zlorab. Poudariti pa je potrebno tudi to, da so spremembe vložene po rednem postopku, kar za ta državni zbor ni ravno značilno.«

Zastaralni rok 90 let

Po zbranih odzivih je NSi na seji predstavila nekoliko spremenjen predlog zakona, s katerim odgovarjajo na pomisleke glede nesorazmernosti med težo različnih kaznivih dejanj. Tako so zastaralne roke za najhujše oblike dejanj zoper spolno nedotakljivost, kjer so žrtve otroci, mladoletniki ali slabotne osebe podajšali trikratno. V praksi to pomeni, da se za tovrstna kazniva dejanja zastaralni roki podaljšujejo tudi na 90 let.

V razpravi na odboru za pravosodje je bilo slišati široko strinjanje tako vseh prisotnih poslancev kot tudi ministrstva za pravosodje, kar se je na koncu odrazilo tudi pri glasovanju – zakonski predlog je bil soglasno sprejet z glasovi vseh poslancev odbora.

Ob izjemno spodbudni novici, da so se ob našem predlogu poenotili poslanci iz sicer ideološko zelo različnih poslanskih skupin, je predsednik NSi na Twitterju zapisal: “Uspelo je! Ničelna toleranca do spolnih zlorab bo odslej vidna tudi v zakonodaji. Popravek kazenskega zakonika, ki tudi na 90 let podaljšuje zastaralne roke pri pregonu spolnih zlorab, je bil soglasno sprejet v drugi obravnavi. http://Dovolj.je !”

Pred predlogom zakona je sedaj še druga obravnava na seji državnega zbora. Če bo tudi tam dobil zadostno podporo, bodo zločinci dobili jasno sporočilo: Ne morete se skriti, roka pravice vas bo ujela!

V novicah