Ajdovski Bia Separations v sodelovanje s farmacevtsko družbo Avexis

Podjetje Bia Separations je napovedalo sodelovanje s farmacevtsko družbo Avexis iz skupine Novartis, da bi izboljšalo komercialni postopek čiščenja za načrtovano gensko zdravljenje. Bia Separations je bil izbran zaradi svojega znanja na področju prečiščevanja virusov in DNK, so sporočili iz ajdovskega podjetja.

Bia Separations in Avexis tesnejše sodelovanje začenjata s produktom Zolgensma oz. prvim genskim zdravljenjem, ki ga je odobrila ameriška Agencija za hrano in zdravila (FDA) za zdravljenje pacientov s spinalno mišično atrofijo, starih manj kot dve leti.

Zolgensma je enkratna infuzija, ki zagotavlja funkcionalno kopijo človeškega gena SMN za zaustavitev napredovanja bolezni s trajno izraženim proteinom SMN.V podjetju Bia Separations se po besedah direktorja Aleša Štrancarja veselijo prvih rezultatov, ki bodo pokazali, kako Zolgensma pomaga obolelim s spinalno mišično atrofijo.

Bia Separations je vodilni svetovni proizvajalec monolitnih kromatografskih kolon CIM za proizvodnjo, čiščenje in analizo večjih bioloških bakterij. V Sloveniji ima raziskovalne in proizvodne obrate, po vsem svetu pa prodajne pisarne in distributerje.

Domovina pa piše: “V podjetju BIA Separations so s poslovnimi rezultati ob letošnjem polletju lahko zelo zadovoljni. Prihodki podjetja namreč strmo naraščajo in so ob polletju že ujeli tiste iz konca leta 2017, tako da bodo letos po planu znašali že 10 milijonov evrov.Še naprej pa podjetju povzročajo težave bremena iz preteklosti. Odprto imajo še vedno “vojno” z državno agencijo Spirit, ki še vedno terja od podjeta BIA Seperations 1,2 milijona evrov zaradi domnevno neizpolnjenih pogojev pogodbe. Pri tem pa lastnik navaja, da mu je Agencija Spriti dolžna še 1,6 milijona evrov.

Ob polletju so poslovni rezultati odlični. Čisti prihodki od prodaje so v prvem polletju namreč znašali 4.313.145 EUR. Za primerjavo, leta 2016 so ob koncu leta znašali 2.600.970 EUR, leta 2017 4.520.596 EUR, lani pa 6.318.349 EUR. Na koncu leta se pričakuje za več kot 50 % rast prihodkov, glede na lansko.

Direktor in ustanovitelj podjetja dr. Aleš Štrancar

Dobiček iz poslovanja je v zadnjem trimesečju znašal 695.592 EUR. Podjetje nima prav nobenih težav s prodajo svojih izdelkov, glede na povpraševanje se bo takšna stopnja rasti skokovito nadaljevala še kar nekaj časa. A le, če bo prevladal razum in bo podjetje lahko delalo tisto, kar najbolje zna.

Glavna težava podjetja BIA Separations so neskončne sodne bitke, ki lahko slednjič podjetje potisnejo v stečaj. Po sagi z zahtevo za stečaj s strani avstrijskega partnerja je sedaj podjetje zapleteno v spor z agencijo SPIRIT.

Podjetje po mnenju agencije ni zaposlilo dovolj ljudi, kot naj bi zahtevala medsebojna pogodba. Zato ta toži podjetje za dvakratnik tega zneska (glavnico in obresti) – za skupno 1,2 milijona evrov. Težava pa je tudi v tem, ker agencija zaradi te tožbe blokira sodelovanje družbe na preostalih razpisih, čeprav za to podjetje pogoje izpolnjuje.

Lastnik podjetja je celotno situacijo komentiral z naslednjimi besedami: “Agencija Spirit od Družbe BIA Seperations zahteva povračilo nepovratnih sredstev iz leta 2009 za gradnjo objekta v Ajdovščini v višini 0,66 M EUR z oderuškimi obrestmi kar znese 1,2M EUR, kljub temu, da je Družba izpolnila vse obveznosti iz omenjene pogodbe. To potrjuje tudi sodba sodišča prve stopnje, ki je zahtevek agencije Spirit v celoti zavrnilo. Višje sodišče je, ne znam si drugače razlagati kot pod določenimi pritiski in zavajanji, odločilo popolnoma drugače, in sodnico iz prve stopnje popolnoma povozilo ter razvrednotilo. Družba zato zahteva revizijo postopka na Vrhovnem sodišču in bo po potrebi vztrajala, dokler primer ne pride pred evropsko sodišče. Po drugi strani pa agencija Spirit Družbi BIA Seperations dolguje 1,6M EUR.”

Zaradi odličnih poslovnih izidov podjetje sicer ima nekaj manevrskega prostora. Tako se je obveznostim iz prisilne poravnave, ki ga pri poslovanju močno omejujejo, skušalo izogniti z najetjem 5.000.000 EUR vrednega posojila pri banki Sparkasse. Z njim bi predčasno poplačali vse obveznosti iz prisilne poravnave in lahko poslovali kot zdrav gospodarski subjekt, brez sodnih omejitev.

Ne glede na vse dogodke pa svojih planov v podjetju ne spreminjajo. Do leta 2022 naj bi se obseg poslov v primerjavi s preteklimi leti povečal do tridesetkrat, pričakovane stopnje rasti pa tako kot letos znašajo tudi do 50 % na leto.”

BS, Domovina

V novicah